Dyresex endelig forbudt i danmark.

Tirsdag den 21. april vedtog Folketinget et forbud mod sex med dyr. Det er et stort skridt i den rigtige retning for bedre dyrevelfærd, men vi er endnu ikke i mål.

I dag, tirsdag den 21. april 2015, er en vigtig dag for dyrevelfærden i Danmark. Politikerne på Christiansborg har netop vedtaget lovforslaget om forbud mod sex med dyr, hvilket indebærer, at det fremover vil være strafbart at have seksuel omgang eller udøve seksuelle handlinger mod dyr.Det var Fødevareminister, Dan Jørgensen som fik det meget omdiskuterede lovforslag sat på dagsordenen, og med den nye lov, er det ikke kun en sejr på politisk niveau. Det er også en sejr for dyrene.

Flere initiativer i lovforslaget
Med lovforslaget bliver der desuden gennemført en række tiltag, som indgår i initiativet »Et bedre hundeliv«. Formålet er at forbedre hundes velfærd ved at ruste kommende hundeejere til at træffe beslutning om at anskaffe hund på et oplyst grundlag. Det bliver derfor forbudt at sælge hunde på markeder.
Derudover får fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om avl af hunde, katte og andre familie- og hobbydyr. Formålet med bemyndigelsen er at sikre, at familie- og hobbydyr avles på en måde, så dyrene ikke får velfærds- og sundhedsmæssige problemer.

Hos Dyreværnet har man længe fulgt debatten om forbud mod sex med dyr, og direktør Signe Sehested Lund, udtaler:
– I dag er en vigtig dag for dyrene. Deres stemme er blevet hørt og med den nye lov mod sex med dyr, er vi nu et skridt nærmere for at sikre bedre vilkår for kæledyr i Danmark.
Men selvom Dyreværnet glæder sig over ethvert politisk tiltag, som forbedrer dyrevelfærden, så er vi endnu ikke i mål.

Udrykningsleder, Nina Amdi Carlsen, hentede sidste år 503 dyr fra dyreværnssager i hele landet og hun fortæller:
– En af de største udfordringer vi oplever, når vi gentagne gange henter misrøgtede dyr fra de samme anmeldte adresser er, at straffen ikke altid står mål med gerningen.

Højere straffe for mishandling af dyr
En sag som Dyreværnet fortsat kæmper for er højere straffe for dyremishandling. Særligt er der en bestemt straf, som kunne gøre en markant forskel for dyrevelfærden.
– I sager om meget grov mishandling af dyr som foregår over flere år, ville jeg ønske, at vi oftere kunne frakende ejerne retten til at holde dyr. Særligt gældende i sager om misrøgt af kæledyr oplever vi, at de dømte ejere slipper med en bøde, beretter Nina Amdi Carlsen.

For at sætte større fokus på at straffen for dyremishandling skal forhøjes, har Dyreværnet derfor igangsat en underskriftsindsamling.

Giv dyrene din underskrift

Synes du at straffen for dyremishandling burde være højere, så vis det med din underskrift her. Hver en underskrift tæller, når hver en pote gælder.

link: http://www.dyrevaernet.dk/nyheder/forbud-mod-dyresex

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: